Zakázka
Název zakázky
Úprava objektu č.p. 1
Zadavatel
Obec Ostrov
 
IČ: 00279315
 
Ostrov, 56122 Ostrov
Evidenční číslo
P13V00000009
Evidenční číslo zakázky v ISVZ
360469
Velikost zakázky
Podlimitní
Zveřejnění
12.04.2013 11:52
Stav
Ukončena

OZ12.04.2013 10:38Marta Schipplová

OZZ15.07.2013 09:06Marta Schipplová

ZZZ21.07.2015 13:38Marta Schipplová

Zadávací dokumentacevýzva.pdf12.04.2013 10:41
Zadávací dokumentacePříloha č.1 Krycí list.doc12.04.2013 10:44
Zadávací dokumentacePříloha č.2 Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele.pdf12.04.2013 10:44
Zadávací dokumentacePříloha č.3 Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.pdf12.04.2013 10:45
Zadávací dokumentacepříloha č.4a Návrh smlouvy o dílo.doc12.04.2013 10:45
Zadávací dokumentacepříloha č.4b Obchodní podmínky.pdf12.04.2013 10:46
Zadávací dokumentacePříloha č.5 Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc12.04.2013 10:46
Zadávací dokumentacePříloha č.6 Čestne prohlaseni 68.doc12.04.2013 10:46
Zadávací dokumentacePříloha č.7 Formulář pro prokázání splnění technických předpokladů.doc12.04.2013 10:47
Zadávací dokumentacePříloha č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xls12.04.2013 10:47
Zadávací dokumentacepříloha č.9 Projektová dokumentace stavby.zip12.04.2013 11:50
SmlouvaDodatek č 1 SOD.pdf22.07.2014 11:28
Zadávací dokumentaceSešit 1 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky.pdf12.04.2013 14:53
Zadávací dokumentacedodatečné informace č1.pdf02.05.2013 13:27
Zadávací dokumentacedodatečné informace č 2.pdf10.05.2013 07:50
Zadávací dokumentacePříloha č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 2 - AKTUÁLNÍ 10.5.2013.xls10.05.2013 07:50
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyoznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.pdf11.06.2013 13:34
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyrozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf11.06.2013 13:35
SmlouvaSOD Úprava objektu čp 1243.pdf15.07.2013 09:10
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyPísemná zpráva zadavatele (2).pdf19.07.2013 09:39
SmlouvaPříloha smlouvy o dílo Položkový rozpočet.xls19.07.2013 13:52
Smlouvaprohlášení.pdf17.03.2014 12:52