Zakázka
Název zakázky
Chodník - Horní Podluží - I.etapa
Zadavatel
Obec Horní Podluží
 
IČ: 00524221
 
Horní Podluží, Žofín, 40757 Horní Podluží
Evidenční číslo
P14V00000085
Evidenční číslo zakázky v ISVZ
Nezadáno
Velikost zakázky
Podlimitní
Zveřejnění
13.05.2014 15:22
Stav
Ukončena

O13.05.2014 15:06Karel Kopecký

OZ14.05.2014 07:51Karel Kopecký

OZZ12.06.2014 10:45Karel Kopecký

ZZZ29.04.2015 10:36Karel Kopecký

Zadávací dokumentacezadávací dokumentace.pdf13.05.2014 15:25
Zadávací dokumentaceVykaz_vymer_Chodnik_H_Podluzi_2014.xls13.05.2014 15:25
Zadávací dokumentacePrilohy_Kryci_list_nabidky_vzory_SoD_Chodnik_H_P_2014.doc13.05.2014 15:26
Zadávací dokumentaceA_PRUVODNI ZPRAVA.pdf13.05.2014 15:26
Zadávací dokumentaceSP_Prelozka_STL_Plynovodu_Chod_H_P.pdf13.05.2014 15:37
Zadávací dokumentaceSP_Chodnik_H_P.pdf13.05.2014 15:39
Zadávací dokumentaceDoklady.pdf13.05.2014 15:40
Zadávací dokumentaceE_ZOV.pdf13.05.2014 15:41
Zadávací dokumentaceTitulní strana_PD.pdf13.05.2014 15:42
Zadávací dokumentaceDesky_ZOV.pdf13.05.2014 15:42
Zadávací dokumentaceDesky_Soupis praci.pdf13.05.2014 15:42
Zadávací dokumentaceDesky_SO 101_Technická zpráva.pdf13.05.2014 15:43
Zadávací dokumentaceDesky_SO 101.pdf13.05.2014 15:43
Zadávací dokumentaceDesky_Průvodní zpráva.pdf13.05.2014 15:43
Zadávací dokumentaceDesky_Geodetický koordinační výkres.pdf13.05.2014 15:44
Zadávací dokumentaceDesky_Bezbariérové řešení.pdf13.05.2014 15:44
Zadávací dokumentace4_Uložení v chráničce.pdf13.05.2014 15:45
Zadávací dokumentace3_Řezy propustkem.PDF13.05.2014 15:45
Zadávací dokumentace2_Situace.pdf13.05.2014 15:46
Zadávací dokumentace1_Technická zpráva.pdf13.05.2014 15:47
Zadávací dokumentaceVýkresová část.pdf13.05.2014 15:51
Zadávací dokumentaceVýkaz výměr.pdf13.05.2014 15:53
Zadávací dokumentaceTechnická zpráva.pdf13.05.2014 15:54
Zadávací dokumentaceDokladová část.pdf13.05.2014 15:55
Zadávací dokumentaceC.1.3_VZOROVE PRICNE REZY.pdf13.05.2014 15:56
Zadávací dokumentaceC.1.1_TECHNICKA ZPRAVA.pdf13.05.2014 15:56
Zadávací dokumentaceSituace stavby_B2d.pdf13.05.2014 15:57
Zadávací dokumentaceSituace stavby_B2c.pdf13.05.2014 15:59
Zadávací dokumentaceSituace stavby_B2b.pdf13.05.2014 15:59
Zadávací dokumentaceSituace stavby_B2a.pdf13.05.2014 16:00
Zadávací dokumentacePřehledná situace stavby_B1.pdf13.05.2014 16:00
Zadávací dokumentaceBezbariérové řešení_TEXT.pdf13.05.2014 16:01
Zadávací dokumentaceDetaily bezbariérového řešení_VÝKRES.pdf13.05.2014 16:01
Zadávací dokumentaceGeodetický koordinační výkres_SITUACE.pdf13.05.2014 16:02
Zadávací dokumentaceTabulky vytyčovacích bodů.pdf13.05.2014 16:02
Zadávací dokumentacedodatečná informace č.1.pdf26.05.2014 14:33
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyrozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.pdf13.06.2014 14:49
Smlouvasmlouva o dílo.pdf01.07.2014 11:03
Písemná zpráva zadavatelePísemná zpráva zadavatele_podpis.pdf17.07.2014 13:02