Zakázka
Název zakázky
Stavební úpravy objektu bývalé fary čp. 9 Chřibská za účelem změny užívání na informační centrum
Zadavatel
Město Chřibská
 
IČ: 00261378
 
Chřibská, 40744 Chřibská
Evidenční číslo
P14V00000074
Evidenční číslo zakázky v ISVZ
485844
Velikost zakázky
Podlimitní
Zveřejnění
15.04.2014 17:19
Stav
Zrušena

OZ15.04.2014 14:54Jan Machač

ZZZ08.07.2014 13:00Jan Machač

SmlouvaSmlouva_o_dilo_DODATEK_2.pdf11.12.2018 11:34
Zadávací dokumentacePříloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xls15.04.2014 17:10
Zadávací dokumentacePříloha č. 3 - Závazný text smlouvy o dílo.docx15.04.2014 17:11
Zadávací dokumentacePříloha č. 4 - Krycí list nabídky (vzor).doc15.04.2014 17:11
Zadávací dokumentacePříloha č. 5 - Čestné prohlášení uchazeče.docx15.04.2014 17:14
Zadávací dokumentacePříloha č. 6 - Seznam významných stavebních prací (vzor).docx15.04.2014 17:15
Zadávací dokumentacePříloha č. 7 - Informace a prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor).docx15.04.2014 17:15
Zadávací dokumentacePříloha č. 8 - Seznam subdodavatelů.docx15.04.2014 17:16
Zadávací dokumentace01_Dodatečné informace č. 1.pdf22.04.2014 14:52
Zadávací dokumentacePříloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provádění stavby.zip22.04.2014 14:54
Zadávací dokumentace01_Dodatečné informace č. 2.pdf05.05.2014 09:21
Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace.pdf15.04.2014 17:09
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 301_Dodatečné informace č. 3.pdf12.05.2014 21:01   
Přílohy Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3Přílohy DI3.zip12.05.2014 21:02   
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 401_Dodatečné informace č. 4.pdf14.05.2014 14:43   
Přílohy Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4Příloha DI4.zip14.05.2014 14:44   
Odůvodnění veřejné zakázkyOdůvodnění veřejné zakázky.pdf22.04.2014 18:38   
Písemná zpráva zadavatele dle ust. § 85 zákona o veřejných zakázkáchPísemná zpráva zadavatele - § 85 ZVZ.pdf01.07.2014 16:28