Zakázka
Název zakázky
Realizace biocentra LBC 2 v ÚSES LUtopecny
Zadavatel
Obec Lutopecny
 
IČ: 00287474
 
Lutopecny, 76701 Lutopecny
Evidenční číslo
P13V00000039
Evidenční číslo zakázky v ISVZ
Nezadáno
Velikost zakázky
Podlimitní
Zveřejnění
02.08.2013 13:31
Stav
Probíhající
Cena
796 648,00 CZK

OZ02.08.2013 11:04Petr Navrátil

OZZ05.09.2013 07:15Petr Navrátil

Zadávací dokumentacePříloha č. 1 Kopie plné moci.PDF02.08.2013 11:06
Zadávací dokumentacePříloha č. 2 Krycí list nabídky.doc02.08.2013 11:07
Zadávací dokumentacePříloha č. 4 Slepý položkový rozpočet.xls02.08.2013 11:11
Zadávací dokumentacePříloha č. 5 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů.doc02.08.2013 11:11
Zadávací dokumentacePříloha č. 6 Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy.doc02.08.2013 11:12
Zadávací dokumentacePříloha č. 7 Návrh smlouvy o dílo.doc02.08.2013 11:12
Zadávací dokumentacePříloha č. 8 Seznam subdodavatelů.doc02.08.2013 11:12
Zadávací dokumentaceZD Lutopecny.doc02.08.2013 11:13
Zadávací dokumentacePříloha č. 3 Projektová dokumentace.zip02.08.2013 13:26
Zadávací dokumentaceSKMBT_C284e13080212090.pdf02.08.2013 13:30
Zadávací dokumentaceLBC2Oznámená o výběru nejvhodnější nabídky.pdf21.08.2013 14:05
Zadávací dokumentaceLBC2Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (2).pdf21.08.2013 14:06
Zadávací dokumentaceLBC2Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení (2).pdf21.08.2013 14:07
SmlouvaSmlouva o dílo Lutopecny.PDF05.09.2013 07:18
SmlouvaPříloha č. 2 Oceněný položkový rozpočet.PDF05.09.2013 07:19
SmlouvaPříloha č. 3 Finanční a časový harmonogram.PDF05.09.2013 07:20
PřílohaVýkres 5_inventarizace.pdf14.09.2013 07:56   
PřílohaPísemná zpráva zadavatele.pdf14.09.2013 07:51   
PřílohaOBSAH DOKUMENTACE.pdf14.09.2013 07:53   
Příloharozpiska na desky LUtopecny.pdf14.09.2013 07:53   
Přílohatitulní stránka.pdf14.09.2013 07:54   
PřílohaVýkres 1_dotčené parcely.pdf14.09.2013 07:54   
PřílohaLBC2Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.pdf21.08.2013 14:06   
PřílohaVýkres 2_osazovací plán.pdf14.09.2013 07:54   
PřílohaVýkres 4_osazovací detaily.pdf14.09.2013 07:55   
PřílohaVýkres 3_osazovací plán část 3.pdf14.09.2013 07:56