Zakázka
Název zakázky
Chodník - Horní Podluží - II.etapa
Zadavatel
Obec Horní Podluží
 
IČ: 00524221
 
Horní Podluží, Žofín, 40757 Horní Podluží
Evidenční číslo
P15V00000150
Evidenční číslo zakázky v ISVZ
Nezadáno
Velikost zakázky
Zakázka malého rozsahu
Zveřejnění
19.05.2015 14:38
Stav
Ukončena

OZ19.05.2015 13:42Karel Kopecký

OZZ02.06.2015 09:05Karel Kopecký

ZZZ13.05.2016 12:01Karel Kopecký

Zadávací dokumentaceA_Průvodní zpráva.pdf19.05.2015 13:48
Zadávací dokumentacePrilohy_Kryci_list_nabidky_vzory_SoD_Chod_II_HP_2015_2.doc19.05.2015 13:45
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyrozhodnutí zadavatele.pdf02.06.2015 09:08
Smlouvasmlouva o dílo.pdf16.06.2015 08:06
Zadávací dokumentaceZadavaci_dokum_Chod_II_HP_2015_2.pdf19.05.2015 13:45
PřílohaB1_Celková situace stavby.pdf19.05.2015 13:52   
PřílohaB1_Celková situace stavby.pdf19.05.2015 13:54   
PřílohaB2_Situace stavby.pdf19.05.2015 13:55   
PřílohaC.1.1 Technická zpráva.pdf19.05.2015 13:57   
PřílohaC.1.3 Vzorové příčné řezy - část 1.pdf19.05.2015 13:57   
PřílohaC.1.4 Vzorové příčné řezy - část 2.pdf19.05.2015 13:57   
PřílohaC.1.5 Úprava vtoku propustu - km 0,029.pdf19.05.2015 13:58   
PřílohaC.1.6 Vyztužení desky+římsy - propust km 0,029.pdf19.05.2015 13:58   
PřílohaC.1.7 Vzorový příčný řez - odvodnění.pdf19.05.2015 13:59   
PřílohaC.1.8 Podélné profily odvodnění - větev 1, větev 2, větev 3.pdf19.05.2015 13:59   
PřílohaC.1.9 Podélné profily odvodnění - větev 4, větev 5, větev 6.pdf19.05.2015 14:00   
PřílohaSeznam příloh_SO101.pdf19.05.2015 14:00   
PřílohaPD_Nasvetleni_prechodu_pro_chodce_HP_2015.pdf19.05.2015 14:02   
PřílohaE_Zásady organizace výstavby.pdf19.05.2015 14:03   
PřílohaF_1_Doklady_Chodnik_II_HP_2015.pdf19.05.2015 14:14   
Přílohastavebni_povoleni_chodnik_HP_2015.pdf19.05.2015 14:16   
PřílohaF_2_Doklady_VO_HP_2015.pdf19.05.2015 14:21   
Přílohastavebni_povoleni_prechod_HP_2015.pdf19.05.2015 14:23   
PřílohaA_Vykaz_vymer_Chod_HP_II etapa_rozdělení.xls19.05.2015 14:24   
PřílohaB_Vykaz_vymer_VO_HP_2015.xls19.05.2015 14:24   
PřílohaB3_Geodetický koordinacní výkres.pdf19.05.2015 14:26   
PřílohaB6_Bezbarierove reseni.pdf19.05.2015 14:26   
PřílohaC1_SO101.pdf19.05.2015 14:26   
PřílohaC11_Technicka zprava.pdf19.05.2015 14:26   
PřílohaE_Zasady organizace vystavby.pdf19.05.2015 14:27   
PřílohaF_Doklady.pdf19.05.2015 14:27   
PřílohaG_Soupis praci.pdf19.05.2015 14:28   
PřílohaPruvodni zprava.pdf19.05.2015 14:28   
PřílohaTitulni.pdf19.05.2015 14:28   
Přílohapísemná zpráva zadavatele_podpis.pdf22.06.2015 13:11   
Přílohačást 1_Geodetický koordinační výkres.pdf19.05.2015 13:49   
Přílohačást 2_Tabulka bodů.pdf19.05.2015 13:50   
Přílohačást 1_Bezbariérové řešení_text.pdf19.05.2015 13:50   
Přílohačást 2_Detaily bezbariérového řešení.pdf19.05.2015 13:50